website is eigendom van Hendrickx NV
Adres maatschappelijk zetel: Industrieweg 1074, 3540 Herk-De-Stad
Telefoon: 013/555.130
E-mail: info@kassa-kassa.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0424.438.346
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden, intellectuele eigendomsrechten, de inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Hendrickx nv of rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Hendrickx nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Hendrickx nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Hendrickx nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Hendrickx nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Uw privacy is belangrijk !
Hendrickx nv waakt over uw persoonlijke gegevens.
Hendrickx nv hecht zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 willen we u graag informeren hoe we omgaan met uw gegevens.

Algemene principes inzake gegevens:

Alles wat we doen met betrekking tot uw informatie valt onder de volgende overkoepelende gegevensprincipes:
Uw persoonlijke gegevens zijn alleen van jou en niet van ons. Je moet in staat zijn om deze gegevens te controleren en geïnformeerd en vertrouwd te zijn over alles wat we met uw informatie doen.
Indien nodig, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw persoonlijke gegevens enkel verzamelen, bewaren, gebruiken en delen voor professionele doeleinden die we je hebben uitgelegd. Wij zullen dit enkel doen mits uw toestemming omwille van het wettelijk kader. Als deze doelstellingen niet volledig bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen.
Hendrickx nv zal zo duidelijk en open mogelijk zijn over welke gegevens of informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het is belangrijk dat je geïnformeerd en in staat bent om beslissingen te nemen over de manier waarop je uw gegevens kan beheren.
Zolang we in het bezit zijn van uw persoonlijke gegevens, zullen we deze up-to-date houden en beschermen alsof het om onze eigen persoonlijke gegevens gaat, door passende veiligheidsmaatregelen te gebruiken.

Welke persoonsgegevens houden we bij en hoe?

Om een goede dienstverlening te geven, registreren we een aantal persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoon nummer, adres en uw aankoophistoriek. Dit doen wij om u zo goed mogelijk bij te staan bij een volgende aankoop, een klacht of een vraag. Wij verbinden ons ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren.
We registreren uw persoonlijke gegevens omwille van het wettelijke kader (aankoophistoriek, btw en garantie) in ons systeem bij aankoop van een artikel uit onze winkel (naam, adres, telefoon nummer en uw aankopen), maar bepaalde contact-informatie zoals e-mail houden we enkel bij mits goedkeuring door u.

Daarnaast hebben we een mogelijk om je zelf in te schrijven op onze nieuwsbrief via de website.

We registreren enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en zullen hier ook met de grootste zorg mee omgaan. Je kan te allen tijde je persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen.

Hendrickx nv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de kassa-kassa-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de kassa-kassa-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. .

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet zomaar gedeeld met derde partijen.. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met een transportfirma als u uw artikels graag thuis geleverd krijgt.

Een grafisch bureau zorgt voor onze digitale mailings om u op de hoogte te houden van onze acties, promoties en informatieve boodschappen (dit is op een maandelijkse frequentie). Alleen uw naam en e-mail worden gedeeld en centraal beheerd.

In geen geval worden je persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van hun marketing doeleinden en wij staan altijd garant dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw gegevens.

Hoe worden je persoonsgegevens beschermd en beveiligd?

Hendrickx nv neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.
Onze computersystemen zullen altijd up to date gehouden worden met de laatste beveiligingsupdates en antivirus software zodat de kans minimaal is dat er van buitenaf toegang kan bekomen worden. De medewerkers van Hendrickx nv zijn volledig op de hoogte van de afspraken en regels die gelden in het kader van de Privacy wetgeving en gaan hier met de grootste zorg en discretie mee om. We zullen nooit gegevens delen met andere klanten tenzij daar toestemming voor gegeven is.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Je data worden bewaard zolang je klant bent van Hendrickx nv met een maximum van 15 jaar na je laatste aankoop. Omdat de aangekochte toestellen investeringsgoederen zijn, is het quasi onmogelijk om in te schatten hoelang men deze gaat gebruiken.
Om onze wettelijke verplichtingen na te komen dwz om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden. Uit juridische noodzaak, om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar.

Kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?

Het uitgebreide klantendossier is enkel raadpleegbaar in onze kantoren en niet online. Indien je meer informatie wil over uw gegevens kan je ons dit schriftelijk vragen d.m.v een aangetekend schrijven te verzenden naar : Hendrickx nv, Industrieweg 1074, 3540 Herk-De-Stad, vergezeld van een bewijs van identiteit, om ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen en ingeval u een vennootschap ben een kopie uit het staatsblad waarop staat wie de vennootschap mag vertegenwoordigen.
Hendrickx nv heeft 30 dagen de tijd om je aanvraag te beantwoorden.
Recht op verbetering en/of verwijdering
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen.

Voor onze digitale mailings staat er onderaan elke mailing een opt-out. Dit is een makkelijke en snelle manier om u uit te schrijven. U zal na uitschrijven geen enkele mailing meer ontvangen tenzij je jezelf weer registreert via onze website.

Sociale media

Om je beter te kunnen informeren gebruiken we ook sociale media zoals bv Facebook en Instagram, en in de toekomst mogelijk nog andere kanalen. Wij behouden het recht om te kiezen voor de sociale kanalen die voor ons interessant kunnen zijn.
Voor Facebook nodigen wij je uit via onze email-adressenlijst om onze Facebook pagina te accepteren voor toekomstige berichten. Aangezien je dit volledig zelf beheert ben je vrij om dit toe te staan of niet. En ook om deze connectie op te zeggen op eender welk moment zonder onze toestemming.

Wijzigingen aan ons Privacy Beleid

Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het Privacybeleid, zullen we dit duidelijk aangegeven op onze Hendrickx Website of via een andere manier zoals e-mail, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken.

Onze privacy pagina is aangepast op 13 juni 2018.